Waarmee ouders bij mij komen

  • Mijn zoon is 25 jaar en doet niets. Hij zit voor zijn computer, speelt games en blowt.
  • Mijn man is overleden en mijn zoon vraagt of ik vader en moeder tegelijk kan zijn.
  • Ik heb alleen maar ruzies en confrontaties met mijn kind. Ik houd van haar, maar langzamerhand gaat zelfs die gedachte mij moeite kosten. Hoe doorbreek ik deze voor mij uitzichtloze situatie?
  • Mijn zoon is 16 jaar, maar lijkt wel 10 of 11 in zijn doen en laten. Toch is hij niet ziek of achtergebleven. Hij moet stevig met zijn voeten op de grond komen staan.
  • Mijn kind kan niet zingen. Of alleen maar vals. Wil jij hem zangles geven? En vooral: onderzoeken of dat zin heeft?
  • Mijn kind heeft tijdens een schoolreis één keer teveel gedronken en nu moet hij van school naar een psycholoog!
  • Dit kind kan slechts met één oog goed zien. Gymles is voor hem een crime, met name omdat hij afstanden niet goed kan inschatten. Medeleerlingen gooien expres ballen naar hem toe, die hij dan niet op tijd kan stoppen of afweren, waardoor hij vaak op een vervelende manier geraakt wordt. Hoe kunnen we op een goede manier hiermee omgaan?