Waarmee instanties bij mij komen

  • Dit kind heeft eigenlijk een vader nodig. Wil jij dat een tijd lang voor hem zijn?
  • Als Centrum voor Ambulante Begeleiding coachen wij leraren. Sommige kinderen zijn zó moeilijk (lees: kosten vooral heel veel werktijd), daarvoor huren wij extra hulp in.
  • Vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): Ouders hebben een Persoonsgebonden Budget (PGB) toegekend gekregen en weten vervolgens niet wie ze moeten vragen om extra hulp te bieden. Kan go or no go hierin iets betekenen?
  • Opvoedsteunpunt, een soort voorportaal van Jeugdzorg en Parnassia: De vraag om een jongen te helpen in relatie tot zijn vader die hem maar een sukkel vindt.
  • Vanuit het Haags Kinder- en Jeugd Therapeuticum: De vraag om een kind naast de kunstzinnige aanpak ook praktische handvatten in het sociale te bieden.
  • Huisartsen die mij vragen een jongere te begeleiden om zijn of haar weg in het ‘gewone’ leven weer te vinden: meer een vraag vanuit het sociale dan vanuit het medische.