Wat doet go or no go?

Met go or no go richt ik mij op jongeren en degenen die met hen werken.
Uitgangspunt is: iemand die vastloopt of vastgelopen is weer in beweging te krijgen.
Met gesprekken probeer ik dit bewegingsproces op gang te brengen. Om daarna zo snel mogelijk praktisch aan het werk te gaan.

scholen

Als je onbevooroordeeld naar een moeilijke leerling of groep kijkt, blijkt problematisch gedrag vrijwel altijd oplosbaar. Ik woon lessen bij en geef tips aan individuele leraren. Ook werk ik graag met lerarencolleges, enerzijds om leerlingen te bespreken, anderzijds om samen aan pedagogische en/of didactische vraagstukken te werken.
Hierbij is het kind altijd mijn uitgangspunt. Hoe kan je als lesgever een ‘moeilijk’ kind de middelen of technieken aanreiken, waardoor hij zijn gedrag veranderen kan?

instanties

Vaak werken verschillende instanties met hetzelfde kind. De ene instantie weet niet wat de andere doet. Ik ben een spin in het web, speel de noodzakelijke info door en hoop zodoende processen te stroomlijnen en dubbel werk of overlappingen te voorkomen.

mediation

Bemiddeling in conflictsituaties – bijvoorbeeld tussen ouders en scholen – vraagt steeds meer aandacht. Hierin is mediation belangrijker dan coaching. Verschillende partijen weer ‘on speaking terms’ krijgen, zodat beweging weer mogelijk wordt, is dan het doel: Mensen zelf uitwegen laten ontdekken, waardoor oplossingen dichterbij zijn dan ze lijken.
Ik ben vaak de verbinding tussen ouders en school. Omdat ik ‘nergens bij hoor’ worden problemen vaak heel open met mij besproken.